Mitä lähiruoka itseasiassa on? 

Lähiruoka ja lähiruokaliike pyrkivät yhdistämään paikalliset ruoan tuottajat ja kuluttajat samalta seudulta. Lähiruokaan liitetään myös pyrkimys lyhyisiin jakeluketjuihin. Tällä kaikella tähdätään hyötyihin mm:

  • paikallisessa taloudellisessa tilanteessa
  • ihmisten terveydessä
  • ympäristön hyvinvoinnissa
  • paikallisessa yhteisössä

Lähiruoan yhteydessä puhutaan myös usein kestävästä kehityksestä ja luomuviljelystä, jotka eivät suoraan liity itse lähiruokaan.

Lähiruoka määritellään yhdeksi Suomen ruokapolitiikan kärjistä. Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa lähiruokaohjelma, jossa lähiruoka määritellään näin:

”Lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Lähiruokaohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarvikealan erikoistuotteet, joiden merkittävimmät markkinat ovat lähialueella, mutta joita myydään eri kanavissa muuallakin Suomessa. Näitä tuotteita on lähinnä pienempien yritysten valikoimassa.

Lähiruokaohjelmassa korostetaan myös lyhyitä jakeluketjuja. Lähiruoka ja ruuan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin, joita määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet.”

Lähiruoan lokerointi ei ole yksinkertaista, mutta arvot lähiruokaliikkeen taustalla ovat selkeät. Kaikki lähtee liikkeelle ihmisten luontaisesta vuorovaikutuksesta toisiinsa ja ympäristöönsä, sekä sen tuomista vaikutuksista ruoan myyntiin ja kuluttamiseen. Tuntemalleen ihmiselle haluaa myydä ruokatarvikkeet oikeilla nimillään ja jos mahdollista, myös terveyttä edistävillä ominaisuuksilla. Jos ei muusta syystä niin siitä että tuo henkilö on myös ostava asiakas, joka pystyy nopeasti äänestämään lompakollaan, ja kertomaan kokemuksistaan myös lähipiirilleen.

Mahdollisuus päästä tutustumaan itse yritykseen ja sen tiloihin josta ruoka tulee on varmasti lähiruoan keskiössä. Silloin kuluttaja voi itse tavata tuottajat, ja tutustua vaikka koko tuotantoketjuun. Sen myötä on mahdollista tehdä tietoisempia valintoja ruokaostoksilla, jotka tukevat omaa arvomaailmaa.

Real Food Festival tuo tuottajat lähelle sinua. Paitsi että pääset tutustumaan heihin ja heidän tuotteisiin Kaapelitehtaalla, tulee blogimme esittelemään kymmeniä tuottajia tapahtuman lähestyessä.

Tervetuloa matkalle kohti Real Food Festivalin tapahtumia!

Mikko